Hakkımızda

Uzman, deneyimli ve sertifikalı çalışanlarla
uçtan uca teknoloji, uçtan uca hizmet, uçtan uca memnuniyet.

TDM (Teknoloji Danışmanlık Hizmetleri) olarak, her bölgesiyle faaliyet gösterdiğimiz Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan başta olmak üzere diğer Türki Cumhuriyetlerine kadar uzanan bir coğrafyada, uzman kadromuzla tüm sektörlere ve her ölçekteki kuruma bilgi ve iletişim teknolojileri alanında; danışmanlık, altyapı çözümleri, yönetilen hizmetler, stratejik dış kaynak kullanımı, donanım, garanti ve saha servis operasyonları konularında uzaktan/yerinde teknik destek hizmetleri sağlıyoruz.

Dijital Dönüşüm/Çözüm/Hizmet Ortağı

TDM, müşterilerinin dijital dönüşümünü müşterileri ile birlikte tasarlar, ihtiyaçlarına göre oluşturduğu uçtan uca çözüm ve servislerle tüm sektörlerde müşterilerinin maliyetini azaltır, kendi işlerine odaklanmasını ve verimliliği sağlar.

Türkiye’nin Öncü Sistem Entegratörü

TDM, 1997 yılından bugüne kadar gerçekleştirdiği Ağ, Güvenlik, Kurumsal Sistem çözümleri ve projeleri ile Türkiye ve yurtdışında birçok sektörde farklı sistem entegrasyonu projelerini gerçekleştirmede öncü olmuştur. 

Yönetilen Servisler ve Destek Hizmetlerinde Uzman Ekip

TDM 7/24 Çağrı Merkezi ve uzman ekibi ile yurt çapında yerinde ve uzaktan servis sağlamakta uzmanlaşmıştır.  Tüm TDM projelerinde ITIL bazlı TDM Proje Yönetim Metodolojisi kullanılmaktadır.

Veri Merkezi Altyapı
Danışmanlığında Lider

TDM, yurt içi ve yurt dışında birçok projede müşteri iş hedeflerine odaklanarak mevcut veri merkezi alanlarının durum analizini, IT altyapı planlamasını, tasarımını yapmış ve bu alanda uzmanlığını kanıtlamıştır.

VİZYONUMUZ

MİSYONUMUZ

VİZYONUMUZ

Bilgi ve İletişim teknolojilerinde, Türkiye’deki lider kurumların ve dünyanın ileri gelen üreticilerinin bölgemizde tercih edilen tek servis platformu markası olmak.

MİSYONUMUZ

Tüm paydaşların işlerini kolaylaştırarak memnuniyetini arttırıp, sürdürebilirliğini güvence altına alarak, vazgeçilmez olmak; karlılığı ve verimliliği sağlamak.

İLKE VE DEĞERLERİMİZ

İLKELERİMİZ

Müşterilerimiz bizim varlık nedenimizdir. Onlara güç katar, rekabet avantajı sağlarız. Müşterilerimiz ile büyürüz.

Çalışanlarımız en önemli sermayemizdir. Entellektüel sermayemizi sürekli geliştirmeyi hedefleriz. Çalışanlarımızın memnuniyeti, müşteri memnuniyetinin güvencesi ve geleceğimizdir.

Değişim ve gelişim hayatın vazgeçilmezidir. Bizi sürekli zirvede tutacak olan ancak yaratıcı uygulama ve çözümlerdir.

Sürdürülebilir bir başarı çevik bir organizasyon olmakla mümkündür. Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımızla ilişkilerimizi açıklık, saygı ve güven temeli üzerine kurarız.

Maliyetlerimizi düşürmek, verimliliğimizi ve karlılığımızı artırmak müşteri, çalışan ve iş ortağı ile güven içerisinde çalışarak sağlanabilir.

DEĞERLERİMİZ

Tüm enerjisini ve gücünü birlikteliğinden alan TDM ailesinin tüm bireyleri 3 temel değere sahip olarak kendisini sürekli geliştirmeye çalışır.

Dokunduğu her bir müşterisinde güçlü güven bağlarını oluşturur ve sürekliliğini sağlayarak kurumunu vazgeçilmez kılar.

Bu yolda ilerlerken;

İşinin en iyisini yapar, konusunda yetkin bireydir, Sürece ve işine gösterdiği özenle güven verir, fark yaratır.

Hızlı ve Doğru çözüm üretir, bilgisi, tecrübesiyle ve ekip ruhuyla en kısa sürede çözümünü oluşturur ve kararlılıkla uygular.

Saygılı ve Dürüst’dür, tüm paydaşlarına iş etiğini ön planda tutarak bu şeffaflıkta davranır. Ülkesi ve çevre değerlerine bilinçlidir.

KALİTE POLİTİKALARIMIZ

Sahip olduğumuz kalite belgeri sayesinde, tüm paydaşların yüksek müşteri memnuniyetini, güvenini ve gelişimini sağlıyoruz.

 • Kalite Politikası
 • Hizmet Yönetimi Politikası
 • Bilgi Güvenliği Politikası
 • Müşteri Memnuniyeti Politikası
 • İş Sürekliliği Politikası

KALİTE POLİTİKASI

Bilişim Hizmetleri alanında;

 • Değişen ve gelişen pazar koşulları doğrultusunda müşteri istek ve ihtiyaçlarını belirleyip, ürün kalitesi ve çeşitliliği ile sektöründe yenilikçi, rekabetçi ve lider olmak,
 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, en uygun hizmet çözümleri ile uçtan uca karşılamak,
 • Müşterilerimizin rekabette fark yaratmalarına katkı sağlamak,
 • Verimliliği sağlamak,
 • Çalışan ve müşteri memnuniyetini arttırmak,
 • Sürekli iyileşmeyi sağlamak,
 • Kalıcı müşteriler edinmek.
 • IP Network, Güvenlik, Altyapı, Sistem, Data Center ve Danışmanlık konularında Ürün ve Hizmet kalemlerimizi Müşterilerimize, tedarikçilerimize, varlık kaynağımız olan çalışanlarımızla kaliteli, güvenli ve inovatif bir bakış açısıyla sunmak.
 • Dünya çapında müşterilerinin, kendi pazarlarında rekabet gücünü arttıran çözümleri, en kısa sürede uygun maliyetler ile sunan, saygın ve çalışanların kariyerlerinde önemli bir yeri olacak bir marka haline gelmek.
 • Yenilikçi ve fark yaratan yaklaşım düşüncesiyle hareket edip, sürekli gelişim bilincini uygulamak ve tüm bunların sürekliliğini, çalışanları, müşterileri ve tedarikçileri ile beraber gerçekleştirebilen bir kuruluş olmak.

HİZMET YÖNETİMİ POLİTİKASI

Başlıca faaliyet alanlarımız olan,

 • Yerinde ve sahada destek hizmetleri,
 • Satış sonrası garanti destek hizmetleri
 • Yönetilen hizmetler
 • Proje, kurulum, danışmanlık hizmetleri
 • Dış Kaynak Kullanım Hizmetleri
 • Alt Yapı Hizmetleri

kapsamında, ülke çapında ve yakın bölgelerde, “bilgi ve iletişim teknolojilerinin desteği, işletimi ve yönetiminin lider servis sağlayıcısı” olma vizyonuna uygun olarak:

 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, en uygun hizmet çözümleri ile uçtan uca karşılamak,
 • Müşterilerimizin rekabette fark yaratmalarına katkı sağlamak,
 • Proje bazlı işlerde proje yönetimi metodolojisine; sözleşme bazlı hizmetlerde ise servis yönetimi en iyi tecrübelerine uygun iş yapış biçimleri ile ilerlemek,
 • Hizmet performansımızı, hem dış (müşteri beklentileri, kontrat şartları vb.), hem de iç (verimlilik, kapasite planlama, kaynak kullanımı vb.) servis seviyeleri/operasyon metrikleri üzerinden, süregelen bir faaliyet olarak izlemek, ölçmek ve iyileştirmek,
 • Süreç odaklı iş yapış biçimlerimize uygun altyapılarla operasyonlarımızı desteklemek,
 • Çalışan ve müşteri memnuniyetini arttırmak,
 • Deneyimli ve sertifikalı hizmet ekibi ve yüksek operasyon yürütme ve yönetme becerisiyle, tüm paydaşların memnuniyetini, güvenini ve gelişimini sağlamak,
 • Kalıcı müşteriler edinmek.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 • İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı kuruluşun bilgi varlıklarını korumak,
 • Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü bozmaya çalışacak yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumak,
 • Bilgiye erişebilirliği iş süreçleriyle gerektiği şekilde sağlamak,
 • Yasal mevzuattan, sözleşmelerdeki güvenlik maddelerinden ve iş gereksinimlerimlerinden gelen yükümlülükleri karşılamak,
 • İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,
 • Bilgi güvenliği eğitimlerini tüm personele verdirerek bilinçlendirmeyi sağlamak,
 • Risk yönetimini oluşturmak ve sürdürmek,
 • Bilgi güvenliğindeki gerçekte varolan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, Bilgi Güvenliği Yöneticisine rapor etmek ve Bilgi Güvenliği Yöneticisi tarafından soruşturulmasını sağlamak,
 • Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamak,
 • Müşterilere ait gizli bilgilerin hassasiyetle korunması ve saklanmasını sağlamak,
 • Güv​enli Yönetim Sistemi’nin yaşatılması için sürekli iyileştirme fırsatlarını değerlendirmek ve çalışmalarını gerçekleştirmek.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ POLİTİKASI

TDM olarak müşteri odaklı yaklaşım ile müşteri beklentilerini aşan “Müşteri Geribildirimi Yönetimi” sunma hedefi ile;

 • Sahip olduğumuz tüm kaynakları müşteri memnuniyetine dönüştürmek için kullanarak, müşterilerimiz ile uzun süreli ilişkiler içinde olmak,
 • Müşterilerimizin itici gücümüz olduğunu bilerek, gelen bildirimleri izlenebilir yapı ile ele alıp, çözüm ya da durum bilgilendirmesi yapmak,
 • Tüm çalışanların katılımı ile müşterilerimizin bildirimlerini yasal gerekliliklere uygun olarak objektif ve şeffaf biçimde, gizlilik ile değerlendirmek,
 • Her bir müşteri bildirimini sürekli iyileşme için fırsat olarak görmek

İŞ SÜREKLİLİĞİ POLİTİKASI

 • İş sürekliliği yönetim sistemi ile ilgili mevzuata ve müşteri sözleşmelerinin gereklerine tam uyum sağlamak ,
 • İnsan yaşamını tehdit eden olağanüstü durumlarda can güvenliğinin korunması için gereken tüm önlemleri almak ,
 • Olağanüstü durumlara hazırlıklı olmak ve hizmet kesintisini en aza indirmek için planlar oluşturmak, planları test etmek ve güncelliğini korumak,
 • Olağanüstü bir durumda paydaşlarının çıkarını, kurumun itibarını korumak, olası zararı asgari düzeye çekmek için önlem almak,
 • Kritik iş süreçlerinin ve hizmetlerin sürekliliğini sağlanmak, kesinti sonrasında planlanan süre zarfında ve öncelikler doğrultusunda normale döndürülmesi için, ihtiyaç duyulan kaynakları temin etmek,
 • İş sürekliliği yönetim sisteminin kurum kültürüne yerleştirilmesi, çalışanların farkındalığının artırılması ve çalışmalara katılımın sağlanması için eğitimler ve tatbikatlar başta olmak üzere gereken çalışmaları yürütmek,
 • İş sürekliliği yönetim sistemini sürekli gözden geçirmek ve iyileştirerek sürdürmek